Mijn naam is Erik Storck. Van oorsprong ben ik fysiotherapeut en heb vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) verschillende opleidingen gedaan. In de VG heb ik heel goed leren kijken en betekenis leren geven aan gepaalde gedragingen. De haptotherapie is de eerste grote opleiding die ik heb gedaan.

Hierna heb ik ook de SI opleiding gedaan, de Transactionele Analyse en de methode Heijkoop (video interactie begeleiding). Vanuit de verstandelijk gehandicaptenzorg ben ik gaan werken voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) en terwijl ik daar werkzaamheden verrichtte in de verstandelijk gehandicaptenzorg voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag, werd het CCE door het ministerie gevraagd ook andere settings in de zorg te gaan ondersteunen. Vanaf 2008 is het CCE daarom niet alleen betrokken bij casussen in de VG maar ook in de V&V (verpleeghuizen/ verzorgingshuizen), thuiszorg en de GGZ.

De V&V is een andere setting en met andere vragen dan de VG. Maar omdat er wel een overlapping is die in beide zorgsettings te gebruiken is, werd ik gevraagd met 9 andere consulenten/ case managers me daar in te gaan verdiepen. We hebben de gelegenheid gekregen samen dingen uit te zoeken. Met name door te vergelijken en ons te verdiepen in de V&V. Daarnaast door deze dingen uit te werken en mensen uit de V&V te bevragen over de overeenkomsten en verschillen die we samen zagen.

Doordat ik de SI had gedaan voor mensen met een verstandelijke beperking, kreeg ik het gevoel dat deze methode/ denkwijze ook goed zou kunnen passen in de V&V sector. Zeker door een combinatie te maken met de Heijkoop trainingen waren er mooie resultaten. (Zie ook het interview in het CCE magazine, “Nieuw perspectief”, dankzij analytisch kijken, 2012). Hierin wordt een casus beschreven over een oudere dame die veel roepgedrag vertoonde en waar men (en met name mevrouw zelf) veel last van had. Door goed te kijken en met elkaar betekenis te verlenen aan het gedrag, hebben we kunnen bereiken dat ze een stuk rustiger werd en meer kwaliteit van leven kreeg. Twee jaar later zag ik haar weer in dat verpleeghuis en zat ze heel rustig in haar kamer naar klassieke muziek te luisteren. Ondertussen was ze 88 jaar. Mooi dat je door de SI in te zetten samen met de begeleiding en familie dit kunt bereiken!