SI in de zorgverlening of het onderwijs

 

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Dit gedrag is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Doel van de cursus

Het doel is om de uitgangspunten van Sensorische Informatieverwerking toe te passen in de dagelijkse omgang met de cliënt of een kind. De cursist is na de cursus in staat Sensorische Informatieverwerkingsproblemen te herkennen, deze gericht te observeren en praktische adviezen te geven aan alle betrokkenen bij het kind of de cliënt.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in de zorg of in het onderwijs, zoals: leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, jeugdhulpverleners, verpleegkundigen, gedragswetenschappers of andere professionals.

Er worden twee verschillende cursussen aangeboden:
1) een cursus voor mensen werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking;
2) een cursus voor mensen die werkzaam zijn met kinderen (zonder een verstandelijke beperking).

Het onderscheid tussen de cursussen komt vooral tot uiting bij het opstellen van de behandelprogramma’s en de gebruikte videofilms/dvd’s.

Inhoud
  • Kennis opdoen van het normale verloop van Sensorische Informatieverwerking, ook wel verwerking van zintuiginformatie genoemd. Zelf de werking ervaren van verschillende zintuigprikkels.
  • Kennis opdoen van de problemen die bij een abnormale ontwikkeling van de Sensorische Informatieverwerking kunnen ontstaan en daarbij het kunnen herkennen van deze problemen. De invloed van Sensorische Informatieverwerking op alertheid, ADL, spel en gedrag. Richtlijnen om problemen met Sensorische Informatieverwerking te observeren.
  • Praktische adviezen om de invloed van problemen met Sensorische Informatieverwerking op de dagelijkse gang van zaken te verminderen.
Cursist

Van de cursist wordt verwacht, dat hij of zij verschillende opdrachten uitvoert. In groepsverband (met één of twee mede cursisten) maakt de cursist een tweetal video opnames: van een spel – ADL moment én van een observatie van een kind/cliënt met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen. Vervolgens wordt er een presentatie gegeven van deze observatie en bevindingen met de cursusgroep besproken.

Daarnaast is men verplicht een aantal boeken te lezen. De kosten van de studieboeken voor deze cursus zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De totale studiebelasting is 53 uur, dat is 33 uur voor het bijwonen van de lessen en 20 uur voor het uitvoeren van de opdrachten.

Werkwijze

Naast de theoretische overdracht is er veel aandacht voor het verwerken van de theorie naar de praktijk en het toepassen van de theorie in ‘huiswerk’ of verwerkingsopdrachten. Het is met name een praktische cursus.

Certificaat

Op de laatste cursusdag ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studiebelastinguren staat vermeld. Om het certificaat uitgereikt te krijgen moet men minstens 90 procent van de lessen hebben gevolgd en de twee verplichte presentaties hebben uitgevoerd. Indien men door omstandigheden niet in staat is een gedeelte van de cursus te volgen, kan dit meestal tijdens een andere cursus worden ingehaald. Overleg hierover is wel noodzakelijk.

Accreditatie

Voor mensen werkzaam in de (jeugd)hulpverlening is deze cursus geaccrediteerd door het SKJ met 53 punten. Voor leraren is deze cursus geaccrediteerd met 53 registeruren.

Praktische informatie
  • Tijdsduur: 6 dagen, bestaande uit 3 blokken van 2 dagen, verspreid over 3 maanden. De trainingen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
  • Trainers: Esther Fleurbaay en Cor Reusen
  • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 16
  • Plaats: Ermelo
  • Kosten: € 1.195,-. Hierbij zijn inbegrepen, certificering, e-learning, koffie, thee en een lunch.
Cursusdata 

1) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking;

– Najaar 2020: 8 en 9 oktober, 16 en 17 november, 4 en 5 januari 2021

2) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen (zonder een verstandelijke beperking);

– Najaar 2020: 8 en 9 oktober, 19 en 20 november, 7 en 8 januari 2021.

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor één van de cursussen door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.

SI Zorg en Onderwijs werkzaam met verstandelijk beperkten

  • Start datum Najaar 2020: 8 oktober 2020

SI Zorg en Onderwijs werkzaam met kinderen

  • Start datum Najaar 2020: 8 oktober 2020