SI in de zorgverlening of het onderwijs

 

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Dit gedrag is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Doel van de cursus

Het doel is om de uitgangspunten van Sensorische Informatieverwerking toe te passen in de dagelijkse omgang met de cliënt of een kind. De cursist is na de cursus in staat Sensorische Informatieverwerkingsproblemen te herkennen, deze gericht te observeren en praktische adviezen te geven aan alle betrokkenen bij het kind of de cliënt.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in de zorg of in het onderwijs, zoals: leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, jeugdhulpverleners, verpleegkundigen, gedragswetenschappers of andere professionals.

Er worden twee verschillende cursussen aangeboden:
1) een cursus voor mensen werkzaam met kinderen/ volwassenen met een verstandelijke beperking, ouderen en dementie, NAH en/ of GGZ;
2) een cursus voor mensen werkzaam met kinderen met/ zonder autisme en/ of (L)VB.

Het onderscheid tussen de cursussen komt vooral tot uiting bij het opstellen van de behandelprogramma’s en de gebruikte videofilms/dvd’s.

Inhoud
 • Kennis opdoen van het normale verloop van Sensorische Informatieverwerking, ook wel verwerking van zintuiginformatie genoemd. Zelf de werking ervaren van verschillende zintuigprikkels.
 • Kennis opdoen van de problemen die bij een abnormale ontwikkeling van de Sensorische Informatieverwerking kunnen ontstaan en daarbij het kunnen herkennen van deze problemen. De invloed van Sensorische Informatieverwerking op alertheid, ADL, spel en gedrag. Richtlijnen om problemen met Sensorische Informatieverwerking te observeren.
 • Praktische adviezen om de invloed van problemen met Sensorische Informatieverwerking op de dagelijkse gang van zaken te verminderen.
Cursist

Van de cursist wordt verwacht, dat hij of zij verschillende opdrachten uitvoert. In groepsverband (met één of twee mede cursisten) maakt de cursist een tweetal video opnames: van een spel – ADL moment én van een observatie van een kind/cliënt met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen. Vervolgens wordt er een presentatie gegeven van deze observatie en bevindingen met de cursusgroep besproken.

Daarnaast is men verplicht een aantal boeken te lezen. De kosten van de studieboeken voor deze cursus zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De totale studiebelasting is 53 uur, dat is 33 uur voor het bijwonen van de lessen en 20 uur voor het uitvoeren van de opdrachten.

Werkwijze

Naast de theoretische overdracht is er veel aandacht voor het verwerken van de theorie naar de praktijk en het toepassen van de theorie in ‘huiswerk’ of verwerkingsopdrachten. Het is met name een praktische cursus.

Certificaat

Op de laatste cursusdag ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studiebelastinguren staat vermeld. Om het certificaat uitgereikt te krijgen moet men minstens 90 procent van de lessen hebben gevolgd en de twee verplichte presentaties hebben uitgevoerd. Indien men door omstandigheden niet in staat is een gedeelte van de cursus te volgen, wordt in overleg met de docenten gekeken naar alternatieven of compensatie mogelijkheden.

Accreditatie

Voor mensen werkzaam in de (jeugd)hulpverlening is deze cursus geaccrediteerd door het SKJ met 50,5 punten. Voor leraren is deze cursus geaccrediteerd met 53 registeruren.

Voor vaktherapeuten (beeldende -, Dans -, PMT, PMKT, Drama -, Muziek – en speltherapie) is deze cursus geaccrediteerd door de RV met 52 punten.

Voor GGZ agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, gezinshuisouders en cliëntondersteuners is de cursus door Registerplein geaccrediteerd met 53 punten.

Voor Toegepast Psychologen is de cursus door KABIZ geaccrediteerd met 33 punten.

Voor Kinder en Jeugdpsychologen en orthopedagogen- generalist is de cursus door NIP (K&J)/ NVO is de cursus voor herregistratie geaccrediteerd met 33 punten en als opleiding met 41 punten.

Voor verpleegkundigen (deskundigheidsgebieden: Kind, Jeugd, GGZ, Dementie, VG) is de cursus geaccrediteerd met 33 punten door V&V.

Praktische informatie
 • Tijdsduur: 6 dagen, bestaande uit 3 blokken van 2 dagen, verspreid over 3 maanden. De trainingen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
 • Trainers: Esther Fleurbaay en Cor Reusen
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 16
 • Plaats: Ermelo
 • Investering: € 1.395,-. Hierbij zijn inbegrepen, scholingsmateriaal (reader, hand out’s), certificering, e-learning, koffie, thee en een lunch.
Cursusdata 

1) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen/ volwassenen met een verstandelijke beperking, ouderen en dementie, NAH of GGZ;

 • Najaar 2023: 11 september en 12 september, 30 en 31 oktober, 11 en 12 december 2023
 • Voorjaar 2024: 26 februari en 27 februari, 15 en 16 april, 3 en 4 juni 2024
 • Najaar 2024: 9 september en 10 september, 14 en 15 oktober, 2 en 3 december 2024

2) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen (met/ zonder  Autisme en/ of (L)VB);

 • Najaar 2023: 28 september en 29 september, 9 en 10 november, 14 en 15 december 2023
 • Voorjaar 2024: 7 maart en 8 maart, 18 en 19 april, 6 en 7 juni 2024
 • Najaar 2024: 26 september en 27 september, 7 en 8 november, 19 en 20 december 2024

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor één van de cursussen door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.

SI Zorg en Onderwijs VG sector, Ouderen, dementie, NAH en/ of GGZ

 • Start datum najaar 2023: 11 september 2023
 • Start datum voorjaar 2024: 26 februari 2024
 • Start datum najaar 2024: 9 september 2024

SI Zorg en Onderwijs kinderen met/ zonder autisme en/ of (L)VB

 • Start datum najaar 2023: 28 september 2023
 • Start datum voorjaar 2024: 7 maart 2024
 • Start datum najaar 2024: 26 september 2024