Masterclass SPM-2 NL, van scoring en interpretatie tot het omzetten naar interventie

 

Heb jij al een basisopleiding Sensorische Informatieverwerking gevolgd, maar ben je nog niet op de hoogte van de nieuwe Nederlandse versie van de SPM- 2 NL en de mogelijkheden die deze vragenlijst kan bieden binnen een gedegen en uitgebreid SI onderzoek en het richting geven aan jouw interventie(s)?

Dan is deze 1- daagse Masterclass voor jou de oplossing om de SPM-2 NL te leren kennen en adequaat te leren gebruiken binnen jouw klinisch redeneren als professional bij het in kaart brengen van de sensorische informatieverwerking bij jouw cliënten. 

Doel van de cursus

De SPM-2 NL is ontwikkeld door L.D.Parham et. all en kan op een valide en betrouwbare wijze inzicht geven in de sensorische informatieverweking van kinderen, jongeren en volwassenen van 2 – 80 jaar.

Tijdens de 1-daagse Masterclass SPM-2 NL training wordt aandacht besteed aan sensorische informatieverwerking; de opzet, afname en het uitwerken van de scores van de SPM-2; interpretatie aan de hand van casussen en daarbij de vertaalslag naar de mogelijkheden binnen het eigen professioneel (be)handelen. 

Deelnemers krijgen inzicht in de SPM-2 NL en leren deze af te nemen, te scoren en interpreteren. Aan het einde van de Masterclass zijn deelnemers in staat de SPM-2 NL af te nemen, te scoren en interpreteren zodat zij dit kunnen inzetten binnen het totale onderzoek aanvullend op het eigen professioneel (be)handelen.

Voor wie

Deze Masterclass is bedoeld voor professionals die al eerder (aantoonbaar) een cursus Sensorische Informatieverwerking hebben gevolgd en kennis en inzicht hebben in de basistheorie van de sensorische informatieverwerking.  

Er wordt binnen deze Masterclass uitgegaan van basiskennis van de SI. Andere theorieën/ concepten, die mogelijk van invloed zijn op de informatieverwerking, kunnen worden aangestipt , maar komen in deze masterclass niet uitgebreid aan bod.

Inhoud
 • Belangrijke aspecten uit de theorie van de Sensorische Informatieverwerking
 • Opzet en structuur van de SPM-2 NL
 • Afnemen van de SPM-2 NL en uitwerken van de scores
 • Interpretatie van de scores aan de hand van een eigen ingebrachte casus
 • Interpretatie van de scores aan de hand van een door de docent ingebrachte casus
 • Vertaalslag naar sensorische mogelijkheden en beperkingen aanvullend op de eigen professionele interventies
Cursist

Deelnemers aan deze masterclass mogen vooraf zelf bepalen of zij een casus incl. het uitwerken van de SPM-2 NL van te voren willen inbrengen of willen deelnemen aan de cursus zonder een eigen ingebrachte casus/ SPM-2 NL. Ingebrachte casussen dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de masterclass te worden ingeleverd. De docent selecteert vooraf welke casussen tijdens de cursusdag besproken worden. 

De totale studiebelasting is 7 uur. Dit is 6 uur voor het bijwonen van de masterclass. Er wordt 1 uur gerekend voor het doorlezen van de handleiding SPM² – NL. Daarnaast komt er voor de cursisten die een casus inbrengen +/- 1 uur bij voor het uitwerken van een afgenomen SPM² – NL vragenlijst/ score lijst. 

Bij het kopje opmerkingen op het aanmeldformulier op de website, kan men aangeven of men wil deelnemen met of zonder inbreng van een casus/ SPM-2 NL. Ook horen we graag met welke doelgroep je werkzaam bent. Door docent wordt uit de ingebrachte casussen een keus gemaakt, welke deze dag getoond en besproken zullen worden.

De informatie over de manier van aanbieden van de casus en uitgewerkte SPM-2 NL scoreformulier, krijgt de betreffende cursist per mail toegestuurd na ontvangst van de aanmelding. 

Deelnemers krijgen van ons een SPM-2 NL vragenlijst en scoringsformulier waar tijdens de masterclass mee gewerkt wordt. Tevens ontvangt men na inschrijving een kortingscode voor het aanschaffen van de handleiding SPM-2 NL.

Certificaat

Aan het einde van de masterclass ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studie belastinguren staat vermeld. Om het certificaat uitgereikt te krijgen moet men de volledige masterclass hebben gevolgd.

Accreditatie

Voor vaktherapeuten PMT, KPMT en Muziek zijn er 7 punten toegekend door RV.

Voor ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten zijn er 6 punten toegekend door St. ADAP.

Voor Kinder en Jeugdpsychologen en orthopedagogen- generalist zijn er 6 punten toegekend voor herregistratie en als opleiding resp. 2,5 (diagnostiek) en 5 punten (behandeling) door NIP (K&J)/ NVO.

Praktische informatie
 • Tijdsduur: 1 cursusdag van 09:30 tot 16:00 uur.
 • Trainers: Esther Fleurbaay & Cor Reusen
 • Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 20
 • Plaats: Ermelo
 • Investering: € 249,00. Hierbij zijn inbegrepen: cursusmateriaal, SPM-2 NL vragenlijst en scoringsformulier, certificering , koffie, thee en een lunch.
Cursusdata

De masterclass SPM-2 NL:

 • Voorjaar 2024: 17 januari 2024 **VOL**
 • Voorjaar 2024: 22 maart 2024
 • Voorjaar 2024: 3 april 2024
 • Najaar 2024: 4 september 2024
 • Najaar 2024: 6 november 2024
Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.