Mijn naam is Cor Reusen, ik ben in 1981 afgestudeerd als fysiotherapeut en ben na een jaar in een ziekenhuis gewerkt te hebben begonnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na het volgen van verschillende cursussen kwam ik in aanraking met de Sensorische Informatieverwerking, toen nog sensomotorische integratie genoemd. Ik volgde in 1996 de cursus bij Els Rengenhart.

Voor mij was deze cursus precies wat ik zocht; gericht op de beleving van cliënten, betekenis kunnen geven aan het gedrag aan de hand van de informatie verwerking en begrijpen waarom behandelingen soms wel en soms niet goed aansluiten. Ik ben mij toen vooral gaan richten op twee doelgroepen: De cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en de EMB (Ernstig Meervoudige Beperking) groep.

Door mijn betrokkenheid, vanuit de SI, bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag kreeg ik te maken met het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), waarna mij gevraagd werd mijn visie en werkwijze uit te leggen. Vanaf 2004 word ik dan ook als consulent SI ingezet door het CCE. Door mijn drive ook de omgeving van cliënten te willen beïnvloeden heb ik mij daarna verdiept in de methodiek Heijkoop en in de TA (Transactionele Analyse).

In 2010 hoorde ik dat Els Rengenhart wilde stoppen met het geven van cursussen. Omdat de cursus van Els de enige was waarbinnen aandacht was voor de Sensorische Informatie verwerking bij mensen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking en het mij zoveel had opgeleverd, wilde ik niet dat deze cursus zou stoppen. Gelukkig kwam ik via Els in contact met Esther Fleurbaay. Samen hebben Esther en ik vervolgens, na de overname van Els, zowel de cursus voor mensen werkzaam met kinderen, als de cursus voor mensen werkzaam in de Verstandelijke Gehandicapten (VG) sector vorm gegeven.

Door mijn werk voor het CCE, de samenwerking met Esther en Erik en de ontwikkelingen binnen de Sensorische Informatie verwerking leer ik nog elke dag. Graag wil ik met ieder die belangstelling heeft in deze fantastische therapie en begeleidingsvorm mijn kennis delen. Met veel plezier geef ik nu al een aantal jaren cursussen Sensorische Informatieverwerking voor verschillende doelgroepen en hoop dit nog lang te kunnen doen. Door het geven van de cursus word ik ook voortdurend uitgedaagd op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen die ik dan weer kan delen met cursisten.

Graag tot ziens bij de eerste volgende cursus