Masterclass – Sensorische Informatieverwerking en Automutilerend gedrag

 

Bij estaSI trainingen komt geregeld het verzoek van therapeuten of anders opgeleiden, die in het verleden een cursus hebben gevolgd bij ons of bij een andere aanbieder, of we aanvullende en vooral verdiepende nascholingen kunnen verzorgen binnen het aandachtsgebied: de verstandelijke gehandicapten sector (VG sector) en NAH. Hierdoor hebben we besloten om te starten met een Masterclass SI en automutilerend gedrag en/ of ander probleemgedrag.

Binnen deze cursus wordt ingegaan op automutilerend of ander complex probleemgedrag en wordt vanuit de (meest recente) theorie van onder andere de Sensorische Informatieverwerking de vertaalslag gemaakt.

Hierbij komen de verschillende vormen van automutilerend of ander probleemgedrag aan de orde  waarbij vooral wordt ingegaan op de voorwaarden die van belang zijn om tot een goede interactie te komen met cliënt en/ of de omgeving. De nadruk binnen deze masterclass ligt op de signaalherkenning en van daaruit passende interventie, met als doel het automutilerende of probleemgedrag dusdanig te beïnvloeden dat de professionele doelstellingen op gebied van motoriek, activiteiten, spel, taal en participatie bereikt kunnen worden.

Binnen deze masterclass is er zowel aandacht voor cliënt gerelateerde aspecten als het cliëntsysteem.

Doel van de cursus

Aan het einde van de cursus zijn cursisten in staat om hun kennis van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen bij het observeren en analyseren van een kind/ cliënt en vervolgens hypotheses te stellen waarom het kind/de cliënt overgaat tot automutilerend of ander probleemgedrag. Vooral het kijken naar de betekenis achter het gedrag vanuit sensorische perspectief staat hierbij centraal. De cursist is vervolgens in staat om de juiste voorwaarden te creëren om automutilerend of ander probleemgedrag zodanig te beïnvloeden dat professionele doelstellingen op verschillende gebieden behaald kunnen worden.

Voor wie

Deze 3 daagse Masterclass is bedoeld voor paramedici (ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten) en orthopedagogen die al eerder (aantoonbaar) een cursus Sensorische Informatieverwerking voor paramedici (of een vergelijkbare opleiding bij een andere aanbieder) hebben gevolgd. Professionals anders opgeleid dan hiervoor genoemd, worden uitsluitend in overleg toegelaten.

Er wordt in deze cursus uitgegaan van een gevorderde kennis van de Sensorische Informatieverwerking.

Inhoud
  • Wat is automutilatie? De cursist leert de achterliggende theorie over automutilerend gedrag en de verschillende (meest voorkomende) vormen van automutilatie en/ of ander complex probleemgedrag.
  • Onderzoek naar en behandeling van automutilerend gedrag ten gevolg van een andere (afwijkende) Sensorische Informatieverwerking. Vanuit een theoretische onderbouwing wordt met behulp van video observatie en analyse aangevuld met overige onderzoekgegevens, hypotheses gesteld en een behandel/ interventieplan gemaakt. Hierbij is er aandacht voor zowel het directe behandelen als voor het opstellen van een sensorische dieet en het informeren en adviseren van de verschillende milieus waar het kind / cliënt mee te maken heeft.
  • Er is aandacht voor het plaatsen van de onderzoeksgegevens en het komen tot een passende interventie, binnen een multidisciplinaire context.
  • Onder leiding van de docent worden cursisten uitgedaagd om met gebruik van eigen kennis, vaardigheden en ervaring elkaar te bevragen, ondersteunen en aan te vullen met vertaalslag naar eigen werkveld en vakgebied.
Cursist 

Van de cursist wordt verwacht, dat hij/ zij een casus waarbij sprake is van automutilerend gedrag of ander probleemgedrag inbrengt, bestaande uit enkele video opnames, aangevuld met achtergrond informatie van een kind/cliënt. Er zal plenair een video observatie en analyse plaatsvinden, waarna gezamenlijk hypotheses gesteld worden om te komen tot een behandel/ interventieplan met aandacht voor advisering naar de omgeving. Er wordt een actieve inbreng van alle cursisten verwacht ten aanzien van het meedenken en geven van feedback over de ingebrachte casussen.

Daarnaast wordt de cursist geacht literatuur te lezen. De kosten van de gebruikte en aanbevolen studieboeken zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De totale studiebelasting is 16,5 uur voor het bijwonen van de lessen en daarnaast +/- 8 uur zelfstudie voor lezen literatuur en het voorbereiden en inbrengen van een casus.

Certificaat

Op de laatste cursusdag ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studie belastinguren vermeld staat. Om het certificaat uitgereikt te krijgen is 100% aanwezigheid en een actieve participatie tijdens de cursusdagen vereist. Tevens dient de cursist de video presentatie van de observatie van een kind/ cliënt met Sensorische Informatieverwerking problemen en automutilerend/ probleemgedrag te hebben uitgevoerd.

Accreditatie

Voor ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten zijn er 24,5 accreditatie punten toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Praktische informatie
  • Tijdsduur: 3 dagen, bestaande uit 1 blokken van 2 dagen en een terugkom dag. De cursusdagen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
  • Docent: Cor Reusen
  • Aantal deelnemers: minimaal: 6 en maximaal 9
  • Plaats: Ermelo
  • Investering: € 675,00 . Hierbij zijn inbegrepen: cursusmateriaal, certificering , koffie, thee en een lunch.
Cursusdata

De cursus SI en automutilerend gedrag:

–  Najaar 2024: 8 en 9 oktober, 26 november 2024

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.