Masterclass – Sensorische Informatieverwerking en Automutilerend gedrag

 

Bij estaSI trainingen komt geregeld het verzoek van therapeuten of anders opgeleiden, die in het verleden een cursus hebben gevolgd bij ons of bij een andere aanbieder, of we een aanvullende nascholing kunnen verzorgen binnen het aandachtsgebied: de verstandelijke gehandicapten sector (VG sector). Hierdoor hebben we besloten om te starten met een verdiepingscursus SI en automutilerend gedrag.

Binnen deze cursus wordt ingegaan op de (meest recente) theorie van de Sensorische Informatieverwerking en wordt van daaruit de vertaalslag gemaakt naar automutilerend gedrag, de verschillende vormen van automutilatie en vooral de vertaalslag naar de praktijk en het behandelen.

Doel van de cursus

Deze 3 daagse cursus is bedoeld voor paramedici (SI therapeuten) en orthopedagogen, werkzaam in de VG sector, die voorheen de cursus Sensorische informatieverwerking voor paramedici (of een soortgelijke opleiding bij een andere opleidingsaanbieder) reeds hebben afgerond.

Aan het einde van de cursus zijn cursisten in staat om hun kennis van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen bij het observeren en analyseren van een kind/ cliënt en vervolgens hypotheses te stellen waarom het kind/de cliënt overgaat tot automutilerend gedrag. De cursist is vervolgens in staat alternatieven aan te bieden binnen zijn/ haar behandeling en adviezen.

Voor wie

Cursus voor paramedici (ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten) en orthopedagogen die al eerder (aantoonbaar) een cursus Sensorische Informatieverwerking voor paramedici (of een vergelijkbare opleiding bij een andere aanbieder) hebben gevolgd. Anders opgeleiden dan hiervoor genoemd worden uitsluitend in overleg toegelaten.

Er wordt in deze cursus uitgegaan van een gevorderde kennis van de Sensorische Informatieverwerking.

Inhoud
  • Wat is automutilatie? De cursist leert de achterliggende theorie over automutilatie en de verschillende (meest voorkomende) vormen van automutilerend gedrag.
  • Onderzoek en behandeling naar automutilerend gedrag ten gevolg van stoornissen in Sensorische Informatieverwerking. Vanuit een theoretisch onderbouwing wordt met behulp van de onderzoekgegevens een behandelplan gemaakt. Hierbij is er aandacht voor het behandelen, het opstellen van een sensorische dieet en de adviezen naar de verschillende milieus waar het kind / cliënt  mee te maken heeft. Er wordt (indien nodig) gebruik gemaakt van alle zintuiglijke informatie kanalen zowel als ondersteuningsmiddel als in de therapie.
  • Het opstellen van een behandelplan aan de hand van voorbeelden op video/dvd. Naast de behandelaspecten wordt er aandacht besteed aan de manier waarop het automutilerende gedrag ten gevolg van de stoornissen in de Sensorische Informatieverwerking kan worden beïnvloed tijdens het dagelijks functioneren en de invloed van de omgeving op deze Sensorische Informatieverwerking.
Cursist 

Van de cursist wordt verwacht, dat hij/ zij een casus inbrengt bestaande uit enkele video opnames aangevuld met achtergrond informatie van een kind/cliënt met automutilerend gedrag. Vervolgens worden de cursisten uitgedaagd tot het gezamenlijk opstellen van een behandelplan (inclusief een sensorische dieet), advisering naar de omgeving en een behandeling van het kind/ de cliënt, met gebruikmaking van de opgedane kennis tijdens de cursus.

Daarnaast wordt de cursist geacht literatuur te lezen. De kosten van de gebruikte en aanbevolen studieboeken zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De totale studiebelasting is 16,5 uur voor het bijwonen van de lessen. Wanneer de cursist zelfstandig een casus inbrengt komt hier +/- 5 á 6 uur zelfstudie bij.

Certificaat

Op de laatste cursusdag ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studie belastinguren staat vermeld. Om het certificaat uitgereikt te krijgen is 100% aanwezigheid vereist. Tevens dient de cursist de video presentatie van de observatie van een kind/ cliënt met Sensorische Informatieverwerking problemen en automutilerend gedrag hebben uitgevoerd, inclusief het opstellen van een behandelplan. Indien men door omstandigheden niet in staat is een gedeelte van de cursus te volgen, wordt in overleg met de docenten gekeken naar alternatieven of compensatie mogelijkheden.

Praktische informatie
  • Tijdsduur: 3 dagen, bestaande uit 1 blokken van 2 dagen en een terugkom dag. De cursusdagen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
  • Trainer: Cor Reusen
  • Aantal deelnemers: minimaal: 6 en maximaal 9
  • Plaats: Ermelo
  • Kosten: € 675,00 . Hierbij zijn inbegrepen: cursusmateriaal, certificering , koffie, thee en een lunch.
Cursusdata

De cursus SI en automutilerend gedrag:

– Voorjaar 2021: 17 en 18 mei, 21 juni ** VOL**
– Najaar 2021: 29 en 30 november, 10 januari 2022 ( Extra ingelaste cursus )
– Voorjaar 2022: 11 en 12 april, 23 mei

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.