EstaSI is in 2014 opgericht door Esther Fleurbaay. De letterlijke vertaling van esta komt vanuit het Spaans en betekent hier: “Zij is, of hij is ”. De SI staat in deze context voor Sensorische Informatieverwerking. EstaSI betekent dus: “hij/ zij is SI“!

Iedereen heeft namelijk Sensorische Informatieverwerking, het is echter de manier waarop deze verwerking verloopt, die belangrijk is voor het welbevinden van een kind/ cliënt.

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is dan moeilijk om iets te leren, te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Een dysbalans hierin is  vaak de oorzaak van het feit dat we problemen ondervinden. Dit resulteert in dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en zo het plezier verliezen in onze bezigheden.

Wanneer de Sensorische Informatieverwerking niet adequaat verloopt gaat dit ten koste van de beleving van een kind of cliënt en is deze vervolgens niet instaat om te komen tot doelgericht handelen, leren en/ of spel. Ook de interactie met anderen en de omgeving verloopt dan op een andere wijze. Hierin een gedegen inzicht krijgen is dan van groot belang binnen het contact, bij het spelen en bij het begrijpen van het kind / cliënt en zijn of haar gedrag.