Casuïstiek SI bij ouderen en mensen met dementie 

De docenten van estaSI trainingen krijgen geregeld het verzoek van SI therapeuten die in het verleden een cursus hebben gevolgd bij ons of bij een andere aanbieder, om mee te denken en te adviseren binnen vastgelopen of complexe casussen. Omdat de docenten ieder op zich bevlogen mensen zijn met een passie voor de SI en naast het geven van de cursussen dagelijks in de praktijk bezig zijn met cliënten met SI problematiek, werd tot nu toe indien haalbaar altijd hierop ingegaan. Echter omdat de vraag steeds groter werd en wij meer therapeuten de gelegenheid willen geven om bepaalde (evt. vastgelopen) complexe casussen uitgediept te krijgen hebben wij besloten een cursus Casuïstiek SI te gaan geven. Daarnaast is deze cursus tevens geschikt voor therapeuten die niet vastlopen of geen directe behoefte hebben om een casus te willen inbrengen, maar wel hun kennis binnen het uitwerken van een casus willen opfrissen en/ of verdiepen.

Er wordt gewerkt in kleinere groepen zodat er veel ruimte is voor discussie, vragen en diepgang binnen een behandelde casus.

Doel van de cursus

Deze 2 daagse cursus is bedoeld voor paramedici (SI therapeuten), werkzaam met ouderen en mensen met dementie, die voorheen de cursus Sensorische informatieverwerking voor paramedici (of een soortgelijke opleiding bij een andere opleidingsaanbieder) werkzaam met ouderen en mensen met dementie, reeds hebben afgerond, maar kennis willen opfrissen of meer diepgang willen krijgen bij het uitwerken van een casus.

Aan het einde van de cursus zijn de cursisten meer in staat om hun (reeds bestaande en wederom opgefriste) kennis van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen bij het observeren, analyseren en interpreteren van een oudere en dit vervolgens te gebruiken bij het opstellen van een behandelplan en het geven van een behandeling en adviezen naar de omgeving van de betreffende oudere alsmede de teambegeleiding.

Voor wie

Cursus voor paramedici (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten) werkzaam in de ouderenzorg, die al eerder (aantoonbaar) een cursus Sensorische Informatieverwerking voor paramedici (of een vergelijkbare opleiding bij een andere aanbieder) bij ouderen en/ of dementerenden hebben gevolgd. Anders opgeleiden dan hiervoor genoemd worden uitsluitend in overleg toegelaten.

Er wordt in deze cursus uitgegaan van een gevorderde kennis van de Sensorische Informatieverwerking.

Inhoud
  • Bij het bespreken van de (door cursisten) ingebrachte casussen wordt op een gevorderden niveau ingegaan op de (meeste up to date) theorie van de Sensorische Informatieverwerking. Beelden worden geobserveerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Deze kennis wordt gebruikt bij het opstellen van een behandelplan, het uitschrijven van een behandeling en advisering naar de omgeving van de oudere. (sensorische dieet).
Cursist 

Cursisten die deze cursus gaan volgen kunnen zelf bepalen of zij een casus willen inbrengen of willen deelnemen aan de cursus zonder een eigen ingebrachte casus. Om uitgebreid op alle casussen in te kunnen gaan, gaan we uit van max. 6 ingebrachte casussen door cursisten.

Van de cursist die een casus zelf inbrengt wordt verwacht, dat hij of zij videobeelden aanlevert en een presentatie geeft van de betreffende cliënt. In de presentatie wordt vermeld wat het probleemgedrag van de cliënt is, welke SI problemen de cliënt (nav. het eerder gedane onderzoek door de cursist) heeft en welke interventies er al hebben plaatsgevonden. Onder begeleiding van de docent worden de cursisten meegenomen in het analyseren van de beelden en wordt de casus uitgebreid besproken. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar het behandelen en adviseren van de omgeving van de cliënt. De cursist heeft hierdoor na de cursus meer handvatten om (indien het een vastgelopen casus betrof) het traject met het betreffende cliënt voort te zetten en het team daarin mee te nemen.

Van de cursisten die geen casus zelf inbrengen wordt verwacht dat zij een actieve inbreng hebben in het meedenken in de ingebrachte casussen door andere cursisten en een actieve bijdrage leveren bij het gezamenlijk opstellen/ bijsturen van de behandelplannen en advisering van de omgeving van de cliënt.

De totale studiebelasting is 11 uur voor het bijwonen van de lessen. Daarnaast komt er voor de cursisten die een casus inbrengen +/- 8 á 10 uur bij voor het maken van videobeelden en het uitwerken van de presentatie. Bij het kopje opmerkingen op het inschrijfformulier op de website, kan men aangeven of men wil deelnemen met of juist zonder inbreng van een casus. De informatie over welke videobeelden en de wijze waarop ze aangeleverd dienen te worden, krijgt de betreffende cursist per mail toegestuurd na ontvangst van de inschrijving.

Werkwijze

Om deze casuïstiek nog meer diepgang te kunnen geven worden de videobeelden minimaal 2 weken voorafgaand aan de cursus ingeleverd bij de docent. Deze beelden worden via E-learning gedeeld met de overige cursisten. Het delen van videomateriaal via onze E-learning gebeurt op een veilige manier en de beelden zijn alleen toegankelijk voor cursisten van deze cursus. Op deze wijze kunnen cursisten het videomateriaal voorafgaand aan de cursus bekijken en kunnen eventuele vragen meegenomen worden en gesteld worden aan de docent tijdens het bespreken van de betreffende casus.

Certificaat

Op de laatste cursusdag ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studie belastingsuren staat vermeld. Om het certificaat uitgereikt te krijgen moet men het volledige blok hebben gevolgd.

Accreditatie

Voor ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten zijn er 10,5 accreditatie punten toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Praktische informatie
  • Tijdsduur: 2 dagen, bestaande uit 1 blok van 2 dagen. De cursusdagen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
  • Trainer: Erik Storck
  • Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 16
  • Plaats: Ermelo
  • Kosten: € 395,00 Hierbij zijn inbegrepen: cursusmateriaal, certificering , koffie, thee en een lunch.
Cursusdata

De cursus Casuïstiek ouderen/ dementerenden

  • Najaar 2019: 28 en 29 oktober 2019
  • Najaar 2020: 26 en 27 oktober 2020
Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.